Piotr Janowski

materiał dla zawodu technik informatyk

W załączonym poniżej linku znajduje się platforma e-learningowa. Tam są dostępne materiały o tematyce związanej z trzema kwalifikacjami E12, E13 i E14.

CISCO Networking Academy